Analýza preferencí zákazníků při spotřebě vajec

V době projednávání novely zákona na ochranu zvířat jsme spolupracovali na analýze ekonomických dopadů zákazu klecových chovů slepic. Novela již byla přijata, a to včetně zákazu klecových chovů. Mezitím však naše studentka, nyní již absolventka, Nikola Nemjóová začala pracovat na tématu analýzy preferencí zákazníků při spotřebě vajec. Ve své diplomové práci se ptala především na základě čeho se čeští zákazníci rozhodují při koupi vajec, zda si jsou ochotni připlatit za vejce z neklecových chovů a zda je lze rozdělit podle jejich preferencí a charakteristik co různých segmentů.

20. 7. 2021

Bez popisku

Získala data od 450 respondentů a z výsledků statistických analýz plyne, že pro zkoumanou skupinu bylo zdaleka nejdůležitějším, jakým způsobem byly nosnice chovány (čím lepší životní podmínky nosnic, tím vyšší užitek pro spotřebitele), asi poloviční důležitost měla cena a s malým odstupem pak následoval původ vajec (česká preferovaná před polskými). Ostatní faktory (velikost vajec, velikost balení) již tak důležité nebyly. Oproti očekávání se neukázalo, že by platilo „čím nižší cena, tím lépe“. Cena a způsob chovu se však ukázaly jako nejdůležitější aspekty pro rozdělení spotřebitelů do segmentů. Pro větší část respondentů byl způsob chovu až 5 x důležitější než cena (preference čím lepší životní podmínky, tím vyšší užitek spotřebitele), následoval původ (české preferované) a ostatní aspekty důležité nebyly. Pro menší část respondentů pak byla cena nejdůležitější (čím nižší, tím lepší), chov byl až na druhém místě, a zatímco klecovým chovem opovrhovali také, tak nejpreferovanějším byl halový chov.

Lze tedy konstatovat, že ačkoli alespoň pro část spotřebitelů zůstává nízká cena důležitým kritériem, jedná se o menšinu a klecové chovy jsou odmítány v obou identifikovaných segmentech. Pouze 13 % respondentů uvedlo, že nejsou ochotni zaplatit vyšší cenu za vejce z bezklecových chovů. Nikole gratulujeme k hladké obhajobě se známkou A – výborně.

Zdroj: Nemjóová, 2021, https://is.muni.cz/th/f0s9x/?lang=cs

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info