Lidé a kontakty

Institut udržitelnosti podnikání

Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
Lipová 41a
602 00 Brno

E-mail:      risb@econ.muni.cz

Členové institutu

doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Ředitel institutu

e‑mail:

doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

vedoucí projektu ReCiPSS a projektů cirkulární ekonomiky

e‑mail:

doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

vedoucí projektu GA16 1626OS

e‑mail:

Ing. Veronika Hedija, Ph.D.

vedoucí genderových projektů

e‑mail:

doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

vedoucí Katedry podnikového hospodářství

e‑mail:

Dipl. Ing. Johannes Göllner, MSc

Vedoucí projektu ISFRI

e‑mail:

Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

genderové projekty

e‑mail:

Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.

Zástupce vedoucího projektu ISFRI

e‑mail:

Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

odborný pracovník

e‑mail:

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.

vedoucí Katedry aplikované matematiky a informatiky

e‑mail:

Ing. Jakub Carda

ekonomický vedoucí

e‑mail:

Ing. Eva Švandová, Ph.D.

vedoucí projektu Centrum studentského poradenství

e‑mail:

Ing. Michal Jirásek, Ph.D.

odborný pracovník

e‑mail:

Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.

odborný pracovník

e‑mail:

Bc. Radmila Štangová

odborný pracovník

e‑mail:

Ing. Jana Švecová

odborný pracovník

e‑mail: