O nás

Institut udržitelnosti podnikání (RISB)

Institut pro udržitelnost podnikání (RISB) byl založen na Ekonomicko-správní
fakultě Masarykovy univerzity za účelem zintenzivnění spolupráce mezi
zapojenými katedrami a institucemi při vědecké činnosti, transferu znalostí
mezi fakultou a praxí a zlepšování výuky a studia.

Tematicky je institut zaměřen na koncept udržitelného podnikání, přičemž
udržitelnost chápe v jejím širším významu, tj. schopnost přetrvávat v čase a
odolávat externím šokům.

Ve stávající podobě čerpá Institut personální základnu především z Katedry podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Cíle institutu

1.

Mezioborová spolupráce akademických pracovníků ESF MU v problematice podnikové ekonomiky a managementu zaměřené především na udržitelnost podnikání v rámci základního i aplikovaného výzkumu v grantových projektech MU, ČR i mezinárodních.

3.

Rozvoj spolupráce s institucemi akademické i komerční sféry v oblasti podnikové ekonomiky a managementu s důrazem na udržitelnost podnikání, s cílem promítnutí této spolupráce do grantových projektů a projektů smluvního výzkumu.

2.

Výchova a postupné zapojení studentů všech tří stupňů studia oboru Podniková ekonomika management a Podniková informatika do vědecké a výzkumné činnosti Institutu s publikačními výstupy především ve formě bakalářských, magisterských, ev. disertačních prací.

4.

Rozvoj spolupráce s mezinárodními institucemi akademické sféry v oblasti podnikové ekonomiky a managementu s důrazem na udržitelnost podnikání, s cílem promítnutí této spolupráce do mezinárodních grantových projektů.

Výzkumný program

Výzkumný program institutu je nyní navržen takto:

Bez popisku
  • Zpětné toky, jejich řízení a zpracování, jsou oblastí, která se snaží najít mechanizmy na úrovni podniků a dodavatelských řetězců pro alespoň částečné uzavření materiálového cyklu v hospodářství, a tím vylepšit nejen environmentální profil podniků, ale i jejich ekonomické výsledky.

  • Kvalita produktu, kde jde především o výzkum faktorů a veličin (ať už vnějších nebo vnitřních z pohledu podniku), které mají na kvalitu produktu vliv (ať už pozitivní nebo negativní) a které se promítají do výkonnosti podniku.

  • Spokojenost zákazníka, kde jde především o výzkum faktorů a veličin, které mají na spokojenost zákazníka vliv (ať už pozitivní nebo negativní) a které se promítají do kvality produktu a zejména do výkonnosti podniku (ať už přímo nebo nepřímo a pozitivně nebo negativně).

  • Management znalostí reaguje na skutečnost, že zatímco řízení dat a informací se podnikům daří zvládat efektivně, a to díky integrovaným informačním systémům, tvorba, aplikace a uchování znalostí v organizacích je úloha náročnější, která má však zásadní vliv na konkurenceschopnost podniků a jejich ekonomické výsledky.

  • Provozní efektivita, která přispívá jak k ekonomické, tak environmentální udržitelnosti.

  • Výkonnost podniku, kde jde především o definování a následně měření výkonnosti podniku (ať už kvantitativní nebo kvalitativní) s ohledem na výše uvedené problémové okruhy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info