Analýza ekonomických dopadů zákazu využívání klecového chovu slepic

31. 1. 2020

Kredit za foto: ali elliott na Unsplash

Náš Institut se podílel na Analýze ekonomických dopadů legislativního zákazu využívání klecového chovu slepic na území ČR. Analýza bude přednesena semináři pořádaném Výborem pro životní prostředí Poslanecké sněmovny ČR. Krátké uvedení do problematiky: zhruba 80 % nosnic v komerčních chovech v ČR (tj. zhruba 4 mil. nosnic) je chováno v tzv. obohacených klecových systémech. Původní bateriové klece byly zakázány v roce 2012, nicméně v řadě zemí jsou již zakázány i klece obohacené. Ekonomické dopady takového zákazu v ČR jsme se snažili vyčíslit i my. Při co nejobjektivnějším hodnocení jsme došli k celkovým nákladům tranzice v rozpětí 3,1-4,6 mld. Kč, přičemž producenti by mohli být zatíženi pouze na úrovni 1,55-2,3 mld. Kč. Důležité je také zmínit, že existuje silná celospolečenská poptávka po vejcích z alternativních chovů – cca 80 % spotřebitelů v ČR podporuje alternativní chovy, řada prodejců již buď zcela přestala prodávat vejce z klecových chovů, nebo se zavázala přestat v blízké budoucnosti. Proto bude muset nejméně 60 % českých producentů přejít na alternativní chovy, ať bude legislativní zákaz schválen nebo ne. Přímé dopady zákazu na producenty by potom činily od 0,62 do 0,92 mld. Kč. Odhad zvýšení nákladů produkce je v rozmezí 20-40 haléřů na vejce, což odpovídá zvýšení cen, ke kterým došlo po zavedení podobných zákazů v zahraničí. Zajímavé je, že ve většině zemí, které zákaz aplikovaly, došlo k růstu produkce vajec a růstu celkové soběstačnosti v produkci vajec. Jejich domácí produkce tak nebyla nahrazována importy ze zemí zákaz neaplikujících.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info