Pokroky projektu EDUCating for Positive Management (EDUC+M)

25. 5. 2021

Bez popisku

V rámci projektu EDUCating for Positive Management byly šest měsíců po spuštění projektu zahájeny práce na dvou intelektuálních výstupech. Prvním je online kurz spravovaný univerzitou v Potsdam pod názvem "Management for the digital age". Druhým výstupem je obchodní aplikace zaměřená na projektový management, která je spravovaná Masarykovou univerzitou s názvem "Positive Business Game".

Projekt EDUCating for Positive Management, který spadá pod programový rámec Erasmus+, byl zahájen v říjnu roku 2020. Jeho cílem je integrovat sociální a environmentální aspekty do základů managementu (strategie, finance, účetnictví, marketing a podobně). Na projektu spolupracuje 6 partnerských univerzit aliance EDUC: Paris Nanterre a Rennes 1 ve Francii, Pécs v Maďarsku, Masarykova univerzita, Cagliari v Itálii a Potsdam v Německu.

V současné době probíhají práce na vytvoření komunikačních plánů pro jednotlivé cílové skupiny (studenty, akademiky, univerzity/obchodní školy, společnosti a politické činitele). Kromě toho studenti magisterského studia mezinárodního provozního marketingu v Paříži Nanterre pracují na dalších komunikačních nástrojích (například sociální sítě). Za pomoci externího hodnotitele byl dále vytvořen plán kvality, přičemž jedním z cílů je lepší integrace lidských aspektů do ukazatelů výkonnosti. Tento projekt také vedl k vytvoření podskupiny věnované výzkumu na úrovni Mezinárodní asociace strategického řízení v oblasti školení managementu, kterou vede Christophe Vignon z University of Rennes 1.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info